Baranes de ferro

Baranes per escales, per tancaments o passamans ancorats a paret.

Galería de imágenes