punzonadora-entalladora

Punxonadora

Màquina per punxonar xapes i perfils de fins a 22 mm. de gruix.