pulmon

Pulmó

Màquina per matrizar perfils d’alumini.