cizalla-plegadora

Cisalla-plegadora

Màquina per al tall i plegat de xapes amb longitud màxima de 3 metres i gruix màxim de 6 mil·límetres